کارگاه آموزشی روبان دوزی برگزار شد


هنر در دستان توانمند تو جان می گیرد

انجمن فارغ التحصیلان اقدام به برگزاری دوره آموزشی روبان دوزی طی چهار جلسه نمود.


 
 
این دوره با حضور 8 تن از اعضای انجمن فارغ التحصیلان با مجموعا 20 ساعت مفید آموزشی  در نیمه اول مرداد ماه برگزار شد و طرح های نهایی ارزیابی در مراسم روز دختر در معرض نمایش گذاشته شد.
 

 
 
شایان ذکر است این دوره آموزشی توسط موسوی از فعالان واحد انجمن فارغ التحصیلان تدریس شد.
 
   2016/8/8 08:47

Home print Send to a Friend HTML Small text Enlarge the text download PDF output Microsoft Word output
0/10 (Number of Voters 0 Person )
| Friday 05 June 2020